Video met persoonlijke boodschap over huisvesting van organisaties en PPS

7 november 2013

Klik hier voor een persoonlijke boodschap over huisvesting van organisaties en PPS van Carina Canoy

Onno Ruding in het FD: De Staat is met PPS meestal het beste uit

24 mei 2013

Onno Ruding in het FD:

De Staat is met PPS meestal het beste uit, ondanks financiële misser Wijkertunnel

Interesse? Klik op de volgende link voor het hele artikel Staat is met PPS meestal het beste uit

Groen is poen over samenwerking en duurzame innovatie in de bouw

16 april 2013

Vorig jaar heb ik meegedaan aan een onderzoek naar samenwerking en duurzame innovatie in de bouw, dat werd afsloten met het congres “Groen is poen”. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het Ministerie van EZ, met ondersteuning van het Ministerie van I&M en BZK, en Vernieuwing Bouw en is nu afgerond.

Het doel was om de knelpunten die samenwerking en innovatie in de bouw belemmeren of juist stimuleren inzichtelijk te maken, en om de dialoog tussen overheid en bedrijfsleven te ondersteunen. Daartoe zijn succesvolle projecten in de bouw nader beschouwd: hoe werden hier bekende knelpunten als een gebrek aan samenwerking, vertrouwen of een conservatieve cultuur doorbroken? Wie waren betrokken? En hoe werd de keten georganiseerd?

Mijn bijdrage is verwerkt in de eerste paragraaf van hoofdstuk 5 over Duurzame verdienmodellen achter renovatie, isolatie en energiebesparing, Rotterdamse zwembad ESCO’s. Hier vindt u een uitwerking terug over wat er anders wordt gedaan in Rotterdam, namelijk:

Bedrijven en samenwerking – samenwerking op gelijkwaardigheid:

  • Samenwerking
  • Innovatie in het proces
  • Betrekken van de gebruiker
  • Gemeente moet goede regie voeren
  • Veranderende rollen in de keten

Instituties:

  • Wet- en regelgeving: standaardiseren gunningscriteria in aanbestedingsprocedures (PPS)
  • Cultuur

Markt:

  • Garantie op energiebesparing

Conclusies van het rapport:

Voor de bedrijven zijn de voornaamste conclusies, dat succesvolle projecten worden gekenmerkt door ondernemers die:
· niet duurzaamheid, maar de klant voorop zetten – de product / dienst biedt
toegevoegde waarde aan de klant (mooi, comfortabel, ontzorging);
· full-service concepten leveren, waardoor de klant ontzorgd wordt en markt in
transparantie wordt opgelost (wat moet ik kopen? wie moet ik inhuren? wanneer
verdien ik het terug?);
· complementaire samenwerking zoeken in een vroeg stadium, waardoor
innovatieve integrale oplossing kunnen ontstaan waarbij meer- en faalkosten
voorkomen kunnen worden.

Voor de overheid zal het de uitdaging zij om successen zoals in dit rapport beschreven zijn (blijvend) mogelijk te maken. Hiervoor worden de volgende punten door de respondenten cruciaal gevonden:
· Lange termijn beleidsdoelstellingen als basis voor lange termijn
investeringsbeslissingen voor het bedrijfsleven zodat deze voldoende
investeringszekerheid hebben. Dit zou ook moeten inhouden dat korte termijn
beleidsmaatregelen niet meer genomen worden (tijdelijke subsidies,
belastingmaatregelen), liever graduele lange termijn maatregelen.
· Beleidsconsistentie tussen beleidsterreinen en bestuurslagen zodat nationaal
beleid consistent is met plaatselijk beleid, en beleid van de verschillende
ministeries ook in overeenstemming is.
· Geen subsidies, maar meedenkende overheid die barrières wegneemt. Waar
subsidies als marktverstorend en onterecht sturend worden ervaren, wensen
bedrijven zich vooral een meedenkende overheid die de randvoorwaarden zo
stelt, dat het bedrijfsleven zich vol kan wijden aan ondernemen.

Nieuwsgierig? Klik op de volgende link

TNO Rapport Samenwerking en Duurzame innovatie in de Bouw

Advertentie

De nieuwe techniekgeneratie

26 maart 2013

Mooi artikel in het Beleef Comfort Magazine van Jack Proosten, Manager integraal bouwen bij Wolter & Dros

“De nieuwe techniekgeneratie” klik hier

Beleef Comfort WenD

Mindmap PPS

6 maart 2012

Hieronder tref je mijn mindmap PPS aan, met dank aan Eric Hogenbirk voor het verlevendigen met plaatjes. Klik op het plaatje om het te vergroten.

Samenwerken op de werkvloer (afl7) PPS4fun

21 februari 2012

Ik heb het wat druk, maar hier is er weer een.

Klik op de volgende link voor het stripje Samenwerken op de werkvloer afl7

Het managen van prijsopdrijvers #PPS

7 februari 2012

Prijsopdrijvers wil je van tevoren weten. Veel opdrachtgevers komen er pas na afloop achter, of helemaal niet.
Als je weet wat een prijs hoger maakt, kun je je beraden of je dat wel wil en of je het kunt verminderen. Je wilt uiteindelijk je doel, meerwaarde, optimaliseren.

Qua timing wil je de prijsopdrijvers weten voor je je aanbestedingsleidraad af hebt.
Vraag tijdens de marktconsultatie al om de prijsopdrijvers. Stel bijvoorbeeld je ambities bij. Het maakt jouw project beter.
Als je je uitgangspunten voor tekeningenbeheer/revisie van toepassing verklaart en iets regelt bij wijzigingen van je beleid, pas dan op dat je geen onnodige prijsopdrijver creëert.

In de dialoogfase is het in elk geval verstandig (nogmaals) te vragen naar prijsopdrijvers. Marktpartijen kunnen vaak goed aangeven welke elementen het duur maken. Als je je vraag kunt bijstellen kan dit jouw project goedkoper maken. Zorg er uiteraard wel voor dat je iedereen gelijk informeert. Ook de risicolijst, waarin staat welke risico’s bij wie thuishoren, zal ongetwijfeld ter discussie staan.
Het kan gebeuren dat je tijdens de dialoog achter onverwachte prijsopdrijvers komt. Het gaat dan niet om individuele prijsopdrijvers, maar waar elke partij mee te maken heeft.

Stel je weet dat de financiering van het project lastig is. Sommige financiers kunnen niet altijd even helder uitleggen wat er moet veranderen om het wel te willen financieren. Ze denken en praten in vakjargon en begrijpen niet dat je hen niet snapt. Neem een financieel expert mee en ga in dialoog met de financiers van partijen. Bespreek garanties, geldstromen en risico’s. Doe ter plekke geen toezeggingen, maar neem de informatie mee, overleg intern, weeg af of het de opdracht niet wezenlijk verandert. Zo nee, pas dan je voorwaarden aan.

Het kan het resultaat van je project verbeteren.

Als je dit nu een interessant artikel vindt, vind ik het best leuk als je dat laat blijken met een like-je google+je of een inhoudelijke reactie.

Stripje samenwerken op de werkvloer (afl6) PPS4fun

24 januari 2012

Ik ben een beetje aan het spelen met inhoudelijke artikelen en stripjes. De statistieken verklappen dat stripjes het beste gelezen worden.

Jullie commentaar is welkom!

Klik op de volgende link voor de zesde aflevering

De juiste prikkels op de juiste plek

18 januari 2012

Pragmatisch moet je zijn bij het maken van afspraken en het opstellen van contracten. Het gaat er uiteindelijk om of je de juiste prikkels in het contract hebt ingebouwd om te bereiken wat je voor ogen stond. Inhoudelijk moet je dus goed weten wat het effect is van een prikkel.

Als je bijvoorbeeld wilt bereiken dat een mankement niet eindeloos onopgelost blijft, bouw je herhalingsboetes in. Of kortingen, net wat je wilt.

Sommige opdrachtgevers vonden de term boete vervelend klinken en hanteren de term korting. Een boete is een bedrag dat de marktpartij moet betalen als er niet goed gepresteerd wordt. Een korting wordt toegepast op de vergoeding als er niet goed gepresteerd wordt. Het resultaat is hetzelfde.

Je moet de boetes/kortingen ook handhaven willen en kunnen. Dus bij het maken van afspraken en het vastleggen in contracten moet je al nadenken over de exploitatie/beheerfase. De contractjurist moet zich dus laten informeren door een team van deskundigen die hun ervaring inbrengen uit alle fasen van het proces. Ook is het zinvol om de prikkels eerst te toetsen bij marktpartijen voor je ze vastlegt.

Marktpartijen zijn niet altijd wars van prikkels. Soms vragen ze er zelfs om. ‘Zet nou gewoon een korting op het tijdig en goed opleveren, dan hebben wij tenminste een stok achter de deur.’ Dit lijkt de omgekeerde wereld, maar je moet je verplaatsen in de situatie van de ander. Opdrachtgevers denken met kortingen of boetes te bereiken dat marktpartijen harder gaan lopen. Maar je moet je realiseren dat de verschillende partijen binnen het consortium niet allemaal dezelfde belangen hebben. We hopen natuurlijk dat dat op termijn wel zo zal zijn, maar voorlopig is dat nog niet zo. Verdiep je je in de structuur die erachter zit en praat je met elkaar, dan kun je erachter komen welke prikkel echt helpt en welke bijvoorbeeld alleen de onderste laag triggert. Dat is bijvoorbeeld het geval als een partij een separaat contract heeft als onderaannemer. Die onderaannemer kijkt dan welke klus het meeste oplevert en als dat niet de jouwe is en hij daar alleen maar gekort wordt, gaat hij eerder langzamer dan harder lopen.

Let dus op de juiste prikkel op de juiste plek!

Stripje samenwerken op de werkvloer (afl5), PPS4fun

10 januari 2012

Hebben jullie er een beetje lol in?

Klik op de volgende link voor de vijfde aflevering


%d bloggers liken dit: