Posts Tagged ‘aanbesteding’

Mindmap PPS

6 maart 2012

Hieronder tref je mijn mindmap PPS aan, met dank aan Eric Hogenbirk voor het verlevendigen met plaatjes. Klik op het plaatje om het te vergroten.

Samenwerken op de werkvloer (afl7) PPS4fun

21 februari 2012

Ik heb het wat druk, maar hier is er weer een.

Klik op de volgende link voor het stripje Samenwerken op de werkvloer afl7

Het managen van prijsopdrijvers #PPS

7 februari 2012

Prijsopdrijvers wil je van tevoren weten. Veel opdrachtgevers komen er pas na afloop achter, of helemaal niet.
Als je weet wat een prijs hoger maakt, kun je je beraden of je dat wel wil en of je het kunt verminderen. Je wilt uiteindelijk je doel, meerwaarde, optimaliseren.

Qua timing wil je de prijsopdrijvers weten voor je je aanbestedingsleidraad af hebt.
Vraag tijdens de marktconsultatie al om de prijsopdrijvers. Stel bijvoorbeeld je ambities bij. Het maakt jouw project beter.
Als je je uitgangspunten voor tekeningenbeheer/revisie van toepassing verklaart en iets regelt bij wijzigingen van je beleid, pas dan op dat je geen onnodige prijsopdrijver creëert.

In de dialoogfase is het in elk geval verstandig (nogmaals) te vragen naar prijsopdrijvers. Marktpartijen kunnen vaak goed aangeven welke elementen het duur maken. Als je je vraag kunt bijstellen kan dit jouw project goedkoper maken. Zorg er uiteraard wel voor dat je iedereen gelijk informeert. Ook de risicolijst, waarin staat welke risico’s bij wie thuishoren, zal ongetwijfeld ter discussie staan.
Het kan gebeuren dat je tijdens de dialoog achter onverwachte prijsopdrijvers komt. Het gaat dan niet om individuele prijsopdrijvers, maar waar elke partij mee te maken heeft.

Stel je weet dat de financiering van het project lastig is. Sommige financiers kunnen niet altijd even helder uitleggen wat er moet veranderen om het wel te willen financieren. Ze denken en praten in vakjargon en begrijpen niet dat je hen niet snapt. Neem een financieel expert mee en ga in dialoog met de financiers van partijen. Bespreek garanties, geldstromen en risico’s. Doe ter plekke geen toezeggingen, maar neem de informatie mee, overleg intern, weeg af of het de opdracht niet wezenlijk verandert. Zo nee, pas dan je voorwaarden aan.

Het kan het resultaat van je project verbeteren.

Als je dit nu een interessant artikel vindt, vind ik het best leuk als je dat laat blijken met een like-je google+je of een inhoudelijke reactie.

Stripje samenwerken op de werkvloer (afl6) PPS4fun

24 januari 2012

Ik ben een beetje aan het spelen met inhoudelijke artikelen en stripjes. De statistieken verklappen dat stripjes het beste gelezen worden.

Jullie commentaar is welkom!

Klik op de volgende link voor de zesde aflevering

De juiste prikkels op de juiste plek

18 januari 2012

Pragmatisch moet je zijn bij het maken van afspraken en het opstellen van contracten. Het gaat er uiteindelijk om of je de juiste prikkels in het contract hebt ingebouwd om te bereiken wat je voor ogen stond. Inhoudelijk moet je dus goed weten wat het effect is van een prikkel.

Als je bijvoorbeeld wilt bereiken dat een mankement niet eindeloos onopgelost blijft, bouw je herhalingsboetes in. Of kortingen, net wat je wilt.

Sommige opdrachtgevers vonden de term boete vervelend klinken en hanteren de term korting. Een boete is een bedrag dat de marktpartij moet betalen als er niet goed gepresteerd wordt. Een korting wordt toegepast op de vergoeding als er niet goed gepresteerd wordt. Het resultaat is hetzelfde.

Je moet de boetes/kortingen ook handhaven willen en kunnen. Dus bij het maken van afspraken en het vastleggen in contracten moet je al nadenken over de exploitatie/beheerfase. De contractjurist moet zich dus laten informeren door een team van deskundigen die hun ervaring inbrengen uit alle fasen van het proces. Ook is het zinvol om de prikkels eerst te toetsen bij marktpartijen voor je ze vastlegt.

Marktpartijen zijn niet altijd wars van prikkels. Soms vragen ze er zelfs om. ‘Zet nou gewoon een korting op het tijdig en goed opleveren, dan hebben wij tenminste een stok achter de deur.’ Dit lijkt de omgekeerde wereld, maar je moet je verplaatsen in de situatie van de ander. Opdrachtgevers denken met kortingen of boetes te bereiken dat marktpartijen harder gaan lopen. Maar je moet je realiseren dat de verschillende partijen binnen het consortium niet allemaal dezelfde belangen hebben. We hopen natuurlijk dat dat op termijn wel zo zal zijn, maar voorlopig is dat nog niet zo. Verdiep je je in de structuur die erachter zit en praat je met elkaar, dan kun je erachter komen welke prikkel echt helpt en welke bijvoorbeeld alleen de onderste laag triggert. Dat is bijvoorbeeld het geval als een partij een separaat contract heeft als onderaannemer. Die onderaannemer kijkt dan welke klus het meeste oplevert en als dat niet de jouwe is en hij daar alleen maar gekort wordt, gaat hij eerder langzamer dan harder lopen.

Let dus op de juiste prikkel op de juiste plek!

Stripje samenwerken op de werkvloer (afl5), PPS4fun

10 januari 2012

Hebben jullie er een beetje lol in?

Klik op de volgende link voor de vijfde aflevering


%d bloggers liken dit: