Archive for oktober, 2011

Voor- en nadelen van Publiek Private Samenwerking

25 oktober 2011

Voordelen van PPS zijn bijvoorbeeld de levering van een hoogwaardig gebouw en services tegen 10-15% minder kosten dan bij traditionele uitvoering. Dit komt onder andere doordat er lifecycle berekeningen worden gemaakt waardoor optimalisatie mogelijk is. Verder schept het functioneel opstellen van de vraag ruimte voor goedkopere en creatieve oplossingen. Het dwingt de opdrachtgever in een vroeg stadium na te denken over de exploitatie. En de risico’s voor marktpartij en opdrachtgever worden slim belegd, namelijk bij de partij die dat het beste kan beheersen. Denk aan ontwerp, financiering en facilitaire zaken.

Door het totaal geïntegreerd uit te besteden worden er door marktpartijen minder bouwfouten gemaakt.

Een ander voordeel is dat marktpartijen binnen planning en budget opleveren. Dit komt in mijn optiek vooral doordat de bank strenger is voor de marktpartij dan de overheid. Een goed projectmanager kan ook binnen tijd en budget opleveren, mits die de vrijheid heeft om resultaatgericht te handelen.

Bij PPS draaien banken de geldkraan dicht als er niet goed wordt gepresteerd.

‘DBFM(O) combineert de krachten van bedrijfsleven en van de overheid. De overheid kan zich concentreren op haar kerntaken. Dit leidt ertoe dat efficiënter met het geld van de belastingbetaler wordt omgegaan en de dienstverlening aan de burger verbetert.’ (Jager de, 2011)

Eén van de nadelen is dat er slechts een zeer beperkt aantal partijen bereid is in te schrijven op een PPS-project (beperkte concurrentie). Dit komt door de hoge transactiekosten, complexe samenwerkingsvorm en financiering. Het is desalniettemin goedkoper. Er valt dus voordeel te behalen.

Verder is het, zeker in dit stadium, nodig om expertise in te huren. De lange duur van het contract heeft ook nadelen, onder meer voor de financiering. En zo is ook het risico dat de samenwerking op enig moment strandt groter dan bij kortere contracten.

Artikel in SC: PPS biedt gouden kansen bij bezuinigen

6 oktober 2011

Voor het artikel in SC klik hier.

 

Het belang van integratie

4 oktober 2011

Ketenintegratie is geen doel op zich. Het komt voort uit de behoefte van opdrachtgevers om ontzorgd te worden.

Je wilt je energie steken in je core business, niet in allerlei randzaken en je wilt daar al helemaal niet allerlei verschillende partijen voor benaderen en hun werkzaamheden coördineren. Daar is bijgekomen het inzicht in de voordelen van het integreren van onderdelen. Zowel in de vorm van ontwerp en exploitatievoordelen, maar ook door de kleinere kans op fouten in de realisatiefase.

Het is belangrijk de integratie vast te houden. Opdrachtgevers zijn nog wel eens geneigd om wat krenten uit de pap te willen halen. Daarmee doe je zowel de functionele als de financiële voordelen teniet.

Als je bijvoorbeeld wel wilt dat de marktpartij al het glaswerk realiseert, maar je wilt je eigen glazenwasser het laten onderhouden, zal de marktpartij andere oplossingen kiezen dan wanneer je dit integraal bij hem neerlegt. Als het voor de marktpartij interessant wordt, kan het je als opdrachtgever ook wat opleveren. Niet alleen in geld, ook in kwaliteit en meer waarde.


%d bloggers liken dit: