Archive for augustus, 2011

Is uw project haalbaar? Lees het alternatief in “Publiek Private Samenwerking Stap voor Stap”

25 augustus 2011

Met Publiek Private Samenwerking (PPS) kunt u ambities realiseren die via de traditionele aanbesteding niet haalbaar zijn. Bovendien maakt PPS een hoge kwaliteit tegen 10-15% minder kosten en realisatie binnen de planning mogelijk.  Hoe dat kan leest u in dit boek.

Veel organisaties hebben koudwatervrees als het gaat om PPS en geïntegreerde contracten als DBFMO. Wees gerust: het valt best mee, zolang u maar uw gezonde verstand gebruikt, de wil hebt er iets van te maken en gelooft in de toegevoegde waarde van de markt.

Starten met PPS is geen sprong in het diepe. Dankzij dit boek maakt u stap voor stap kennis met de werkwijze: van initiatief, via exploitatie naar contractmanagement. Do’s en don’ts worden afgewisseld met persoonlijke ervaringen. U krijgt zicht op wat het model in de praktijk inhoudt zodat u vol vertrouwen aan de slag kunt met PPS.

Bent u als bestuurder, manager, inkoper of beleidsambtenaar vanuit de juridische, economische en/of financiële invalshoek betrokken bij vastgoedprojecten? Bent u werkzaam bij een gemeente, provincie, ziekenhuis, school of juist bij een marktpartij? Laat u nu goed informeren over aantrekkelijke mogelijkheden in deze tijden van bezuiniging. Pak uw kans!

Met uitgebreide uitleg én praktijkgerichte tips wordt u in 10 stappen geleid naar het samenwerkingsmodel van de toekomst!

It takes two to Tango!

Voorzitter PPS Netwerk Nederland
Prof. dr. Willem Vermeend, voorzitter PPS Netwerk Nederland ziet flinke potentie voor pensioenfondsen om Nederlandse PPS-projecten te financieren en ziet net als Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, juist in het huidige tijdsgewricht kansen voor PPS. Lees hun visie in het Voorwoord!

Meteen bestellen? http://www.sdu.nl/catalogus/9789012573900

Meerwaarde is leuk, maar wat wordt mijn jaarlast?

23 augustus 2011

Doel van PPS is meerwaarde.

Voorafgaand aan de keuze voor de manier van aanbesteden wordt de Publiek Private Comparator (PPC) uitgevoerd. Dit is een tool om te bepalen of PPS meerwaarde levert ten opzichte van de meest waarschijnlijke traditionele aanbesteding. Het is een raming van kosten, opbrengsten en risico’s.

Van belang voor de analyse zijn de uitgangspunten en behoeften van de gebruiker, zoals welke facilitaire dienstverlening uitbesteed gaat worden. De feitelijke toedeling van kosten is afhankelijk van de gekozen contractvorm. Bij innovatieve contracten kan er een verschuiving plaatsvinden van de kosten naar de markt. Het (toekomstige) financieel beleid speelt dan ook een belangrijke rol bij de input en output van de PPC en de keuze van de contractvorm.

Om te bepalen of er financiële meerwaarde kan worden bereikt, wordt dit na aanbesteding getoetst met een Public Sector Comparator (PSC). Daartoe worden in een overzicht systematisch kosten, opbrengsten en risico’s bijgehouden, uitgaande van de netto contante waarde van de meest waarschijnlijke traditionele variant. Uiteindelijk resulteert dit in een netto contante waarde en eindrapportage. Dit geeft een goed inzicht in de totale kosten over de levenscyclus van het project.

De gebruiker zal uiteindelijk willen weten wat hij of zij per jaar per saldo moet betalen, de jaarlast. Met de contante waarde van de PSC kan de te verwachten gemiddelde hoogte van de beschikbaarheidsvergoeding worden berekend. Gemiddeld, omdat de indexatie van de beschikbaarheidsvergoeding afhangt van het specifieke kostenprofiel van een inschrijving en de daarbij horende prijsindices.

Voor aanbesteding moet in elk geval over de jaarlast plús ruimte voor al dan niet beïnvloedbare wijzigingen, de besluitvorming rond zijn en de financiële dekking zijn geregeld.

De conclusie is een vergelijking waaruit blijkt of PPS financiële meerwaarde oplevert ten opzichte van een traditionele aanbesteding.

Deze vergelijking is ook mogelijk voor kleinere projecten.

Op deze manier wordt vooraf duidelijk wat voor jaarlast u mag verwachten.

Wat doet u als uw ambities niet haalbaar blijken?

16 augustus 2011

Bent u ook weer terug? Ziet het er allemaal minder mooi uit dan voor de vakantie?

‘Pps-miljarden blijven onbenut’ is de kop van een interview met bestuursvoorzitter Carel van Eijkelenburg van BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) als reactie op een PPS-brief van minister De Jager van Financiën. (Koenen, Cobouw, 2011) ‘…nieuwe toepassingsmogelijkheden liggen juist bij spoorinfrastructuur, energieprojecten en renovaties’, ‘…er ligt een enorme potentie bij universiteiten, scholen, corporaties, ziekenhuizen, zorgprojecten, stadhuizen en brandweerkazernes’. De topbankier ziet mogelijkheden bij led-verlichting of koppeling van renovatie aan energierekeningen. Hij wil liever een groot aantal kleine projecten financieren dan incidenteel megaprojecten. ‘Die opdrachtenstroom kan bij elkaar
groter en gelijkmatiger zijn dan de projecten van het Rijk.’

De Bank Nederlandse Gemeenten heeft 70 procent marktaandeel in de financiering van DBFM-contracten en steekt graag nog meer geld in dergelijke projecten. De bank vindt de contractvorm aantrekkelijk, want de voorspelbaarheid is hoog en de risico’s zijn laag.

In Nederland staan alleen al zo’n 80.000 kantoorgebouwen. De overheid gebruikt hiervan 20%: de rijksoverheid 11%, lagere overheden 9%. Er liggen enorme kansen voor energiebesparing met PPS. Daarin willen beleggers graag investeren: een duurzaam kantoor betekent voor hen een betere verhuurbaarheid en een hogere restwaarde.
Ook bij nieuwbouw, renovatie en beheer valt grote winst te behalen. (PIANOo-lunch: Duurzaam Inkopen van huisvesting, 2011)

De ESCo en DBFM-variant is een middel om op een budgetneutrale manier energie te besparen. Dit heeft in mijn ogen veel potentie voor bestaande gebouwen in Nederland.

‘Tijdgeest nooit rijper geweest voor PPS dan nu’ zegt Ed Nijpels in een interview over hoe bij PPS alles met alles samenhangt. ‘… de angst voor mislukking van grote projecten is in dit land een soort besmettelijke ziekte, die tot te grote voorzichtigheid leidt. Het aardige is juist dat uit de PPS-ervaringen tot nog toe blijkt dat de projecten binnen budget en op tijd worden opgeleverd. PPS verkleint dus juist het risico voor politici, bestuurders en  ambtenaren.’ (Laverman, buildingbusiness, 2011)

PPS biedt kansen voor ambities die nu onhaalbaar lijken.

Kijk verder, kijk naar PPS.


%d bloggers liken dit: