Archive for mei, 2011

Publiek Private Samenwerking ook interessant voor de zorg

23 mei 2011

Zorgbestuurders zien PPS toch nog als iets “voor de overheid”, lees ambtenaren. Terwijl het juist ook voor zorginstellingen toegevoegde waarde kan bieden. Meer dan ooit wordt in deze tijd gekeken naar alternatieve methoden van realisatie en exploitatie zoals PPS om alsnog ambities te realiseren. PPS biedt de mogelijkheid om meerwaarde te realiseren: een kwalitatief beter eindproduct voor hetzelfde geld, of dezelfde kwaliteit voor minder geld. Juist nu is PPS een kans om efficiënter en effectiever nieuwbouw te realiseren of te renoveren.

Dat bij PPS reeds bij het ontwerp rekening wordt gehouden met de exploitatie, is ook voor zorginstellingen een belangrijk voordeel. Onder andere het nieuwe Gemini ziekenhuis in Den Helder heeft daadwerkelijk baat gehad bij geïntegreerd contracteren: er wordt 20% minder vierkante meter gebouwd dan traditioneel en er wordt slimmer gebouwd, wat leidt tot een betere logistiek. De huisvesting volgt de medische en maatschappelijke ontwikkelingen. Ruimtegebrek of gedateerde voorzieningen behoren door deze manier van contracteren tot het verleden.

Het zwalkende kabinetsbeleid rondom de financiering van zorgvastgoed helpt natuurlijk niet, maar is geen reden om stil te staan. Stilstand is tenslotte achteruitgang. Het beleid om zorginstellingen zelf verantwoordelijk te maken voor de financiering van hun vastgoed kan niet anders dan dat dat financiële voordelen oplevert. Zorginstellingen die zelf mogen besluiten om te bouwen, maar de financieringskosten moeten terugverdienen met hun omzet, wat gaan die doen? Juist, nadenken hoe het efficiënter kan. Dat kan met PPS. Ze krijgen nu een zak met geld en daar kunnen ze aan overhouden of aan tekort komen. Alleen al de ziekenhuizen besparen er nu al jaarlijks zo’n euro 300 à 400 mln mee op een totaal ziekenhuisbudget van ruim euro 20 mrd (FD, J. Piersma, 16-09-2010).

Bij Publiek Private Samenwerking staat de eindgebruiker centraal

17 mei 2011

Eindgebruikers komen meestal op twee momenten in beeld.

In de initiatieffase, waarin de eisen worden vastgesteld. Daarbij wordt veelal de eindgebruiker geïnterviewd en worden de eisen vertaald in een programma van eisen.

Die situatie is bij PPS niet veel anders, ware het niet dat de eindgebruiker zich nu veel verder in de tijd moet gaan verplaatsen. Hij moet in deze fase al nadenken over zijn facilitaire behoeften.

Vervolgens komt de eindgebruiker in beeld bij de oplevering van het pand. Ook dat is bij PPS niet veel anders, ware het niet dat hij nu het contractmanagement op geheel andere wijze moet voeren.

Het is dus niet alleen het projectteam en de marktpartijen die abstracter moeten gaan denken, maar dat wordt ook van de eindgebruiker verwacht.

De eindgebruiker hoeft alleen niet integraal te denken. Die kan gewoon functionele omschrijvingen van op zichzelf losse diensten maken. Het is aan de marktpartijen om er een integraal aanbod van te maken. Die kunnen dat ook beter, want het is hun expertise.

Over de techniek hoeft de eindgebruiker zich ook niet erg druk te maken, want hij geeft gewoon aan hoe warm of koud hij het wil hebben.

Traditioneel wordt een eindgebruiker niet altijd even serieus genomen, afhankelijk van de professionaliteit van de eindgebruiker. Techneuten weten wel hoe ze een kantoor moeten bouwen…

Dit is echt verleden tijd bij PPS. De eindgebruiker is degene die bepaalt. Niet hoe, ook niet wat, maar wel wat het resultaat moet zijn.

Publiek Private Samenwerking: maak er geen bokswedstrijd van!

10 mei 2011

Energie kun je op verschillende manieren inzetten: positief of negatief.

Bij een strijd zijn er altijd één of meer verliezers.

Je kunt natuurlijk van mening verschillen. Vaak gaat het over de interpretatie van een contract.

Probeer zo veel mogelijk de feiten af te pellen en dan tot een slotsom te komen.

Maar het gaat om het resultaat. Het resultaat in financiële en relationele zin.

Stel je voor dat je een geschil hebt over de temperatuur van de kroketten.

De gebruiker heeft daar last van en vind ze te koud.

De marktpartij geeft aan te voldoen aan de specificaties. Daar stond niets in over de temperatuur van de kroketten.

Als gebruiker kun je de kroketten niet kopen. Maar je wil ze wel, want je vindt ze zo lekker en bovendien heb je kroketten opgenomen in je diensten uitvraag.

Als je allebei op je standpunt blijft staan kom je niet alleen niet verder, maar kan het zelfs schade toebrengen. Het kan escaleren, uitwerking hebben op de werkvloer en andere discussies die spelen.

Het gaat er niet altijd om wie er gelijk heeft of wie de sterkste is.

Boksen is een sport tussen twee individuen, met een winnaar en een verliezer.

Een contract uitvoeren en managen is een samenspel tussen meerdere mensen met een gezamenlijk belang: een goed resultaat.


%d bloggers liken dit: